HIŠNI RED

OSNOVNI NAPOTKI

 • Vsak vadeči se mora pred pričetkom vadbe javiti pri receptorju.
 • Vadeči – imetnik vadbene kartice, je le to dolžan predložiti receptorju pred vsako vadbo.
 • Kartico ni možno shraniti pri receptorju!
 • V garderobe, fitnes in telovadnico je dovoljen vstop samo vadečim osebam.
 • Otrokom, gostom,... ni dovoljen vstop v garderobe, fitnes in telovadnico.
 • Brezplačnih obiskov ni. V roku desetih dni vam vrednost enkratnega obiska upoštevamo namesto vpisnine.
 • Vse karte praviloma veljajo 30 dni (če ni drugače navedeno) in niso vezane na koledarski mesec.
 • Vadba je možna ob poravnani članarini!
 • V primeru večje zasedenosti fitnesa, vas prosimo za potrpežljivost.
 • Člani fitnesa z dopoldansko karto morajo telovadnico zapustiti do 17 ure.
 • Obiski skupinske vadbe pri mesečni karti niso prenosljivi in jih je treba porabiti v času veljavnosti mesečne karte.
 • Osebje fitnesa lahko odkloni obisk naključnemu obiskovalcu v času dejanske ali predvidene zasedenosti studia, ko imajo prednost redni člani. - vsaki osebi, tudi rednemu članu, ki ne spoštuje hišnega reda in vadbenega kodeksa (čista športna oprema, osebna higiena, neprimerno vedenje, neporavnane obveznosti,...)
 • Član je po končani vadbi dolžan vrniti ključ od garderobne omarice receptorju, izgubljeni ali odtujeni ključi garderobnih omaric bodo zaračunani članu.
 • Za odtujene osebne predmete ne odgovarjamo!

V FITNESU

 • Osebje fitnesa vam lahko odkloni vstop v naše vadbene prostore ob neprimerni in nečisti športni obutvi!
 • Med vadbo nosite čista oblačila in športne copate (ostala obutev, zaradi varnosti ni dovoljena!)
 • Ne vadite pomanjkljivo oblečeni ali bosi.
 • Med vadbo je zaradi oseben higiene in higiene tistih, ki bodo vadili za vami obvezna uporaba brisače. Brisačo si je mogoče izposoditi tudi na recepciji fitnes centra.
 • V vadbene prostore ni dovoljen vnos hrane.
 • Vadeči je dolžan skrbeti za vzdrževanje reda in čistoče v vseh vadbenih prostorih Fitnesa Forme.
 • Vadeči s svojim obnašanjem ne ovira ali moti ostalih, ki vadijo.
 • Vadeči po uporabi naprave za seboj očisti oz. zapusti v urejenem stanju.
 • Vadeči po uporabi rekvizite vsakič pospravi na za to predvidena mesta.
 • Pri vadbi z prostimi utežmi, je potrebno upoštevati vse varnostne mehanizme (varnostne zaponke).
 • Vadbo lahko vodijo le naši trenerji, za vprašanja in nasvete se obrnite na naše strokovno osebje.

SKUPINSKA VADBA

 • Pridržujemo si pravico, da se urnik lahko spreminja skozi celo leto glede na potrebe in povpraševanja članov.
 • Med vadbo nosite čista oblačila in športne copate (ostala obutev, zaradi varnosti ni dovoljena! )
 • Ob nakupi tri mesečne, pol letne ali letne karte, ste se odločili tudi za število obiskov in dni v katerih boste le te porabili. Tri mesečne, pol letne in letne karte se ne zamrznjujejo in prestavljajo!
 • V primeru, da obiske porabite pred potekom karte, poteče tudi veljavnost karte.
 • Karte so vezane na obiske: 1x tednesko 4 obiski mesečno/ 2x tednesko 8 obiskov mesečno / 3x tedensko 12 obiskov mesečno. Obiske lahko porabite v katerem koli tednu v tekočem mesecu.
 • Vsak teden se lahko vpišete na ure, ki vam v tekočem tednu najbolj odgovarjajo. S tem niste vezani, da vedno obiskujete isto uro.
 • Na ure skupinskih treningov se predhodno prijavimo z vpisom na recepciji ali po telefonu.
 • Vsi člani / članice so dolžni odjavit svoj termin skupinske vadbe do 15. ure, v kolikor to ne storijo se jim obisk odšteje! Poznejši odjav ne bomo upoštevali!
 • Vsi člani / članice, ki koristijo letno ali dvoletno pogodbo, prav tako vsi, ki hodijo k nam preko matičnega podjetja. V koliko se ne boste odjavili do 15. ure od vadbe, se vam bo zaračunalo prosto mesto, ki ga niste koristili s ceno 5 eur.

KARTE

Karte na vezavo:

 • Lahko izbirate med dvema tipoma vezave: letno ali dvoletno.
 • Karta vam omogoča 1 obisk dnevno
 • Karte se plačujejo mesečno in sicer se zaračunan znesek avtomatično vleče iz trajnika člana.
 • Karte ni možno zamrznit ali prestavit, razen ob predložitvi zdravniškega potrdila ali ob nosečnosti.
 • Karta ni prenosljiva na več članov.
 • Možna je menjava karte iz letne na dvoletno, v obratni smeri se kart ne menjava.

Veljavnost kart

 • Vse karte so časovno omejene.
 • Zamrznitev mesečnih kart ni mogoča razen ob:
  • ob predhodni najavi za čas dopusta (največ 14 dni),
  • ob predložitvi zdravniškega opravičila.

Karto zamrznemo za največ 14 dni in najmanj 7 dni, s tem da se zavezujete, da jo boste ponovno aktivirali v 15 dneh od zamrznitve.

Karte s popusti (3 mesečne, 6 mesečne, letne in karte v akciji), veljajo za točno določeno obdobje in se jih ne da zamrzniti.

V primeru nejasnosti ali nesporazumov vas prosimo, da se obrnete na vodstvo fitnesa Forma!

Želimo vam prijetno vadbo!