Program SLOfit - Z znanostjo do zdravja

Program SLOfit - Z znanostjo do zdravja

Z znanostjo do zdravja je dvojno slepa študija, ki poteka v okviru magistrske naloge na

Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Z njo želimo dokazati razliko v mišičnem napredku in izgubi
maščevja med skupino žensk, ki uživa prehransko dopolnilo HMB in skupino, ki uživa placebo.

Hkrati želimo spodbuditi Slovenke k spremembi slabih življenjskih navad in jih poučiti o
pomenu uravnotežene prehrane. Postavili jim bomo podlago za samostojno oblikovanje
jedilnikov in jih vpeljati v redno telesno aktivnost. Ugotovili bomo, ali prehransko dopolnilo
HMB pomaga v prvih mesecih vadbe in pripomore k boljši regulaciji telesne mase.

Iščemo ženske stare od 25. do 45. let, katerih ITM presega normalno mejo prehranjenosti, t.j. ITM>25. 
Študija bo trajala 12 tednov od marca do junija 2018. 

Vse zainteresirane se lahko prijavijo na naši recepciji ali na ines.jerenec@gmail.com